อิฐช่องลม

หากคุณกำลังมองหาวัสดุก่อสร้างตกแต่งที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับงานออกแบบของคุณสวย โดดเด่น และทันสมัยเราขอนำเสนออิฐช่องลมสินค้าจากอิฐเอเชียมีลวดลายให้เลือกอย่างหลากหลาย พร้อมคุณภาพคัดเกรด และมีใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ตัวอย่างส่วนลดตามประเภทการชำระเงิน

รายละเอียดเงินสด, โอนชำระบัตรเครดิต
ส่วนลด 10%5%
ขั้นต่ำ5,000 บาท5,000 บาท
สินค้าอิฐแดงช่องลม ลายใบโคลเวอร์ ขนาด 6x20x20 ซม. 
จำนวนสินค้า1,000 บาท
ราคา/หน่วย40 บาท/ก้อน
เป็นเงิน40,000 บาท
ส่วนลด  -4,000 บาท -2,000 บาท
คงเหลือ 36,000 บาท38,000 บาท
หมายเหตุ: ราคาที่ระบุเป็นราคาที่รับหน้าร้าน และยังไม่รวม Vat 7%
***โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ตัวอย่างสินค้า

– อิฐแดงช่องลม ลายอีคลิปส์ รหัสสินค้า 101VN 
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2.3 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

* ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม. จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายไลแลค รหัสสินค้า 102VN 
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2.3 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายสเตลลาร์ รหัสสินค้า 103VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2.3 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายโซลาร์ รหัสสินค้า 105VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2.3 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายเหรียญ รหัสสินค้า 116VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายประภาคาร รหัสสินค้า 106VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2.5 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายซันเซ็ท รหัสสินค้า 117VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายอินฟินิตี้ รหัสสินค้า 110VN
– ขนาด 6x14x25 ซม. น้ำหนัก 2.3 กก.
– ใช้จำนวน 29 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายเกียร์ รหัสสินค้า 119VN
– ขนาด 6x16x16 ซม. น้ำหนัก 1.4 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 35 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายซิกแซ็ก รหัสสินค้า 115VN
– ขนาด 10x20x30 ซม. น้ำหนัก 5.4 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 17 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,900 บาท/ตร.ม  จาก 2,090 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายพารัลแลกซ์ รหัสสินค้า 108VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2.1 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายสเปซบ็อกซ์ รหัสสินค้า 111VN
– ขนาด 6x18x18 ซม. น้ำหนัก 2.3 กก.
– ใช้จำนวน 31 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายวินโดว์ รหัสสินค้า 114VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2.4 กก.
– อิฐแดงช่องลม ลายสแควร์ รหัสสินค้า 113VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

– อิฐแดงช่องลม ลายเอ็กซ์บ็อกซ์ รหัสสินค้า 109VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2.3 กก.
– อิฐแดงช่องลม ลายสแควร์ รหัสสินค้า 113VN
– ขนาด 6x20x20 ซม. น้ำหนัก 2 กก.
– ใช้ก่อจำนวน 25 ก้อน/ตร.ม.

*ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ตร.ม  จาก 1,100 บาท/ตร.ม. (ราคายังไม่รวม Vat)
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนชิ้นที่สั่งและระยะทางการจัดส่ง

แชร์บทความ:

หากสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่าง