เกี่ยวกับเรา

About Us

             จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายอิฐแดงแบบดั้งเดิมที่สั่งสมมามากกว่า 30 ปีของ “อิฐแดง2009” ได้ถูกพัฒนาและนำมาต่อยอดเป็น “อิฐเอเชีย” เพื่อที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างตกแต่งทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์

             บริษัท อิฐเอเชีย จำกัด เรามุ่งมั่นในการคัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างตกแต่งที่มีความแข็งแกร่ง ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งการสรรหาแหล่งผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรรมที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน โดยเฉพาะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย จนถึงสถาปัตยกรรมโลก

             นอกเหนือจากการที่เราคัดสรร สรรหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว อิฐเอเชียพร้อมบริการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบรวมทั้งการจัดส่งสินค้าทั่วทุกพื้นที่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมการรับประกันสินค้าอย่างครอบคลุม เพราะอิฐเอเชียตั้งใจส่งมอบความสะดวกสบายในทุกขั้นตอนของการซื้อสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่าน

วิสัยทัศน์

Vision

บริษัท อิฐเอเชีย จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า-ส่งออก อิฐแดง อิฐตกแต่ง และกระเบื้อง สู่สถาปัตยกรรมไทย จนถึงสถาปัตยกรรมโลก

พันธกิจ

Misson

นำเข้าผลิตภัณฑ์
อิฐแดง อิฐตกแต่ง และกระเบื้องจากทั่วโลก เพื่อให้บริการงานสถาปัตยกรรมไทย

ส่งออกผลิตภัณฑ์
อิฐแดง อิฐตกแต่ง และกระเบื้อง เพื่อให้บริการงานสถาปัตยกรรมทั่วโลก

คัดสรร สรรหา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อิฐแดง อิฐตกแต่ง กระเบื้องดินเผา คุณภาพดีจากไทย และต่างประเทศ

พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความประทับใจ และความพึงพอใจ ของลูกค้าเป็นสำคัญ

นโยบาย

Policy

คัดสรร สรรหา พัฒนาอิฐแดง อิฐตกแต่ง และกระเบื้อง เพื่อให้บริการงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์

ค่านิยม

Core Value

  1. Growth Mindset เป็นผู้มีกรอบความคิดแบบเติบโต มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความเชื่อในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้
  2. Good Communicator เป็นผู้สื่อสารที่ดี เริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดี กล้าคิด และกล้านำเสนอไอเดีย
  3. Thirst for learning เป็นผู้เรียนรู้ และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา ช่างสังเกต ตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวที่เห็น นำไปสู่การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
  4. Embrace and Drive change เป็นผู้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมองทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสในการคิดสิ่งใหม่ๆ
  5. Digitalization เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในการทำงานและขับเคลื่อนองค์กร

Founder

Oracha
Founder

Phailin
Founder

Post Views: 457