อิฐแดงช่องลมถือเป็นวัสดุตกแต่งที่กำลังนิยมนำมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ ที่นอกจากจะมีลวดลายที่สวยงาม อิฐแดงช่องลมยังมีความแข็งแกร่งอีกด้วย ก่อนจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธีการก่ออิฐแดงช่องลม สามารถศึกษา อิฐแดงช่องลมว่าคืออะไรได้ที่นี่

  • รายละเอียดอิฐแดงช่องลม
  • การนำอิฐแดงไปใช้ในงานก่อ 
  • วิธีการก่ออิฐแดงช่องลม

รายละเอียดอิฐแดงช่องลม

อิฐแดงช่องลมของอิฐเอเชียมีลักษณะและลายดังต่อไปนี้ 


การนำอิฐแดงช่องลมไปใช้งาน

1 ตารางเมตร ใช้อิฐแดงช่องลม ประมาณ 25 ก้อน, 1 ตารางเมตร จะมีน้ำหนักโดยรวม ประมาณ 62 กิโลกรัม
เพราะคุณสมบัติส่วนผสมของอิฐแดงช่องลมทำให้ขนาดมีการเปลี่ยนแปลง 0.3 ซม. และน้ำหนักมีการเปลี่ยนแปลง 0.3 กก.

วิธีการก่ออิฐแดงช่องลม

วิธีในการก่ออิฐแดงช่องลม แบ่งออกเป็น 2 วิธี 

  1. การก่ออิฐแดงช่องลมแบบเว้นร่อง 
  2. การก่ออิฐแดงช่องลมแบบไม่เว้นร่อง

1. การก่ออิฐแดงช่องลมแบบเว้นร่อง

วัสดุที่ใช้สำหรับการก่ออิฐแดงช่องลมแบบเว้นร่อง

  • ปูนกาว เพื่อให้เป็นตัวยึดเกาะของอิฐแดงช่องลมแต่ละก้อน 


วิธีการก่ออิฐแดงช่องลมแบบเว้นร่อง  

วิธีก่อแแบบเว้นร่องผู้ใช้งานสามารถเว้นร่องได้ประมาณ 0.8 – 2 ซม. ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

  1. นำเส้นเอ็นมาขึงเพื่อช่วยในการก่ออิฐให้ตรงแนวก่อ ลดความเสี่ยงในการเบี้ยวของผนัง และวางในลักษณะที่ลายตรงลาย ซึ่งสามารถวางอิฐแดงช่องลมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

2. ใช้ปูนกาวเป็นตัวเชื่อมอิฐแดงช่องลมในแต่ละก้อน จากนั้นใช้ปูนซีเมนต์ถมให้เต็มร่องปูนในขนาดที่ต้องการ (0.8 – 2 ซม.) 

3. ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่ก่ออิฐแดงช่องลมเป็นที่เรียบร้อย ควรทำความสะอาดผนังอิฐช่องลม ด้วยการนำผ้าหรือจะเป็นฟองน้ำชุบน้ำพอหมาด เช็ดคราบปูนออกจนสะอาด

2. การก่ออิฐแดงช่องลมแบบไม่เว้นร่อง

ขอบคุณภาพประกอบจาก Mr. Quang

วัสดุที่ใช้สำหรับการก่ออิฐแดงช่องลมแบบไม่เว้นร่อง

  • ปูนกาว เพื่อยึดติดกับอิฐแดงช่องลมแต่ละก้อนเข้าด้วยกัน

วิธีการก่ออิฐแดงช่องลมแบบไม่เว้นร่อง  

วิธีการก่ออิฐแดงช่องลมแบบไม่เว้นร่อง ค่อนข้างมีวิธีการก่อที่คล้ายคลึงกับการก่อแบบเว้นร่อง แต่แตกต่างกันตรงที่ไม่ต้องมีการเว้นร่อง และใช้เพียงแค่ปูนกาวในการก่อ หรือปูนซีเมนต์ 

  1. นำเส้นเอ็นมาขึงเพื่อช่วยในการก่ออิฐให้ตรงแนวก่อ ลดความเสี่ยงในการเบี้ยวของผนัง และวางในลักษณะที่ลายตรงลาย ซึ่งสามารถวางอิฐแดงช่องลมได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

2. ใช้ปูนกาว หรือปูนซีเมนต์เป็นตัวเชื่อมอิฐแดงช่องลมในแต่ละก้อน ซึ่งแถวที่ 3 ของการก่ออิฐแดงช่องลมจะต้องมีการวางเหล็กแบน ขนาด  0.5 x 4 ซม. ไปตามแถวให้เชื่อมกับโครงเสาด้านข้าง ใช้เป็นฐานเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความแข็งแกร่ง ตามภาพดังต่อไปนี้ 

วางเหล็กแบนในทุกๆ 3 แถว เพื่อความแข็งแกร่ง

3. ขั้นตอนสุดท้ายคือการทำความสะอาดคราบปูนกาวโดยการใช้ฟองน้ำหรือผ้านำไปชุบน้ำพอหมาด เช็ดคราบปูนที่เป็นส่วนเกินออกจนสะอาด


ในกรณีก่ออิฐแดงช่องลม ในงานโครงสร้างขนาดใหญ่

ในกรณีต้องการนำอิฐแดงช่องลมไปใช้ตกแต่งที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีความสูงมากกว่า 3 เมตร และความกว้างเกิน 3 เมตร มีกระบวนการสร้างที่เพิ่มเติมจากวิธีเดิมเล็กน้อย ดังต่อไปนี้ 

  1. การก่ออิฐแดงช่องลม ในงานโครงสร้างขนาดใหญ่ได้มีการใช้เสาเอ็นเป็นตัวช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง โดยระยะการใช้เสาเอ็นอาจจะใช้วิธีเว้นก้อนอิฐแดงช่องลมทุก 5 ก้อน หรือก้อนเว้นก้อนก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการของผู้ใช้งาน ดังภาพ
อิฐแดงช่องลมมีวิธีการก่ออย่างไร

2. วางเหล็กแบนไปตามอิฐแดงช่องลมตามยาวในทุกชั้นเพื่อเป็นตัวช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของผนังยิ่งขึ้น หรือ ดังภาพ

อิฐแดงช่องลมมีวิธีการก่ออย่างไร

โดยการก่ออิฐแดงช่องลม ในงานโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่สามารถก่อได้ทั้งแบบเว้นร่องและไม่เว้นร่องขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของผู้ใช้งาน

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอิฐแดงช่องลมเพิ่มเติมได้ที่ : https://itasia.co.th/blog/
ที่มา :  The craftsman blog,  Limestone