อิฐช่องลม

อยากมีผนังอิฐช่องลมสวยเก๋ โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้งบเท่าไหร? วันนเป็นคำถามที่พบอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากผนังอิฐแดงช่องลม เวียดนาม ยังเป็นสินค้าที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย จึงทำให้ใครหลาย ๆ คน อยากรู้งบประมาณในการก่อสร้างผนังอิฐแดงช่องลม เพื่อนำไปพิจารณา วันนี้เราจึงนำตัวอย่างผนังอิฐแดงช่องลม และงบประมาณเบื้องต้นของในรูป

ผนังอิฐช่องลมสวย ๆ ที่ทุกคนเห็นกันแท้จริงแล้ว มีวิธีการก่อที่ง่ายดาย (คลิกเพื่ออ่านเทคนิคในการก่ออิฐช่องลมอย่างไรให้แข็งแรง) และวัสดุที่ใช้ก็เหมือนผนังอิฐโชว์แบบปกติ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัสดุหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้ 

 1. สินค้าอิฐช่องลม
 2. ปูนกาวซีเมนต์
 3. อุปกรณ์เสริมความแข็งแรง
 4. ค่าแรงช่าง
 5. ค่าน้ำยาเคลือบและน้ำยาทาสี (หากคุณต้องการ)

แพทเทิร์นการก่อผนังอิฐช่องลมยอดนิยม

 1. ก่อผนังอิฐช่องลม 1 ลวดลาย
 2. ก่อผนังอิฐช่องลมผสมลวดลาย

1. ก่อผนังอิฐช่องลม 1 ลวดลาย

อิฐช่องลม

รายละเอียดผนังอิฐช่องลม

 • อิฐแดงช่องลม ลายใบโคลเวอร์ จำนวน 25 ก้อน ราคา 1,000 บาท/ตร.ม. (40 บาท/ก้อน)
 • ปูนกาวซีเมนตร์ 1 ถุง : ราคา 129-189 บาท/1 ถุงใช้ได้ประมาณ 5 ตร.ม.
  (1 ตร.ม. ใช้ปูนกาวซีเมนต์ ราคา 25.8-37.8 บาท)
 • เหล็กแบน ขนาด กว้าง 0.38 ซม. หนา 0.3 ซม. ยาว 6 เมตร : ราคา 305 บาท
 • ค่าแรงช่าง : 250-300 บาท/ตร.ม.
ผนังอิฐช่องลมใช้งบประมาณ 1,580 - 1,642 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ: เนื่องจากราคาค่าแรงและอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นราคาผนังอิฐช่องลมจึงเป็นการประมาณเพื่อให้เห็นภาพดังนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลง

อิฐแดงช่องลมลายอื่น ๆ ในราคา 1,000 บาท/ตร.ม.

อิฐช่องลม

รายละเอียดผนังอิฐช่องลม

 • อิฐแดงช่องลม ลายแบล็กสเปซ จำนวน 25 ก้อน ราคา 1,162 บาท/ตร.ม. (46.5 บาท/ก้อน)
 • ปูนกาวซีเมนตร์ 1 ถุง : ราคา 129-189 บาท/1 ถุงใช้ได้ประมาณ 5 ตร.ม.
  (1 ตร.ม. ใช้ปูนกาวซีเมนต์ ราคา 25.8-37.8 บาท)
 • เหล็กแบน ขนาด กว้าง 0.38 ซม. หนา 0.3 ซม. ยาว 6 เมตร : ราคา 305 บาท
 • ค่าแรงช่าง : 250-300 บาท/ตร.ม.
ผนังอิฐช่องลมใช้งบประมาณ 1,742-1,804 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ: เนื่องจากราคาค่าแรงและอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นราคาผนังอิฐช่องลมจึงเป็นการประมาณเพื่อให้เห็นภาพดังนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลง

อิฐช่องลม

รายละเอียดผนังอิฐช่องลม

 • อิฐแดงช่องลม ลายประภาคาร จำนวน 25 ก้อน ราคา 1,000 บาท/ตร.ม. (40 บาท/ก้อน)
 • ปูนกาวซีเมนตร์ 1 ถุง : ราคา 129-189 บาท/1 ถุงใช้ได้ประมาณ 5 ตร.ม.
  (1 ตร.ม. ใช้ปูนกาวซีเมนต์ ราคา 25.8-37.8 บาท)
 • เหล็กแบน ขนาด กว้าง 0.38 ซม. หนา 0.3 ซม. ยาว 6 เมตร : ราคา 305 บาท
 • ค่าแรงช่าง : 250-300 บาท/ตร.ม.
ผนังอิฐช่องลมใช้งบประมาณ 1,580-1,642 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ: เนื่องจากราคาค่าแรงและอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นราคาผนังอิฐช่องลมจึงเป็นการประมาณเพื่อให้เห็นภาพดังนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลง

2. ก่อผนังอิฐช่องลมผสมลวดลาย

อิฐช่องลม

รายละเอียดผนังอิฐช่องลม

 • อิฐแดงช่องลม จำนวน 25 ก้อน ราคา 1,026 บาท/ตร.ม. 
  ลายใบโคลเวอร์ จำนวน 21 ก้อน ราคา 40 บาท/ก้อน
  ลายแบล็กสเปซ จำนวน 4 ก้อน ราคา 46.5 บาท/ก้อน
 • ปูนกาวซีเมนตร์ 1 ถุง : ราคา 129-189 บาท/1 ถุงใช้ได้ประมาณ 5 ตร.ม.
  (1 ตร.ม. ใช้ปูนกาวซีเมนต์ ราคา 25.8-37.8 บาท)
 • เหล็กแบน ขนาด กว้าง 0.38 ซม. หนา 0.3 ซม. ยาว 6 เมตร : ราคา 305 บาท
 • ค่าแรงช่าง : 250-300 บาท/ตร.ม.
ผนังอิฐช่องลมใช้งบประมาณ 1,606-1,668 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ: เนื่องจากราคาค่าแรงและอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นราคาผนังอิฐช่องลมจึงเป็นการประมาณเพื่อให้เห็นภาพดังนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลง

อิฐช่องลม

รายละเอียดผนังอิฐช่องลม

 • อิฐแดงช่องลม ลายอีคลิปส์ ลายโซลาร์ ลายประภาคาร จำนวน 25 ก้อน ราคา 1,000 บาท/ตร.ม. (40 บาท/ก้อน) 
 • ปูนกาวซีเมนตร์ 1 ถุง : ราคา 129-189 บาท/1 ถุงใช้ได้ประมาณ 5 ตร.ม.
  (1 ตร.ม. ใช้ปูนกาวซีเมนต์ ราคา 25.8-37.8 บาท)
 • เหล็กแบน ขนาด กว้าง 0.38 ซม. หนา 0.3 ซม. ยาว 6 เมตร : ราคา 305 บาท
 • ค่าแรงช่าง : 250-300 บาท/ตร.ม.
ผนังอิฐช่องลมใช้งบประมาณ 1,580-1,642 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ: เนื่องจากราคาค่าแรงและอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นราคาผนังอิฐช่องลมจึงเป็นการประมาณเพื่อให้เห็นภาพดังนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลง

อิฐช่องลม

รายละเอียดผนังอิฐช่องลม

 • อิฐแดงช่องลม จำนวน 25 ก้อน ราคา 1,065 บาท/ตร.ม. 
  – ลายอีคลิปส์ 10 ก้อน (40 บาท/ก้อน)
  – ลายแบล็กสเปซ 10 ก้อน (46.5 บาท/ก้อน)
  – ลายใบโคลเวอร์ 5 ก้อน (40 บาท/ก้อน)
 • ปูนกาวซีเมนตร์ 1 ถุง : ราคา 129-189 บาท/1 ถุงใช้ได้ประมาณ 5 ตร.ม.
  (1 ตร.ม. ใช้ปูนกาวซีเมนต์ ราคา 25.8-37.8 บาท)
 • เหล็กแบน ขนาด กว้าง 0.38 ซม. หนา 0.3 ซม. ยาว 6 เมตร : ราคา 305 บาท
 • ค่าแรงช่าง : 250-300 บาท/ตร.ม.
 • ค่าแรงทาสี : 250-300 บาท/ตร.ม.
 • ค่าสี : 2,350 บาท
  – สีรองพื้น 1 ถัง สีรองพื้น เริ่มต้น 500 บาท
  – สีทาทับหน้า(สีชั้นนอกสุด) สีขาว 1 ถัง สีทับหน้า 1,850 บาท
ผนังอิฐช่องลมใช้งบประมาณ 4,045-4,237 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ: เนื่องจากราคาค่าแรงและอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นราคาผนังอิฐช่องลมจึงเป็นการประมาณเพื่อให้เห็นภาพดังนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เนื่องจากราคาค่าแรงและอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นราคาผนังอิฐช่องลมจึงเป็นการประมาณเพื่อให้เห็นภาพดังนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีการเปลี่ยนแปลง

แชร์บทความ: 

แชร์บทความ: